Jasmína - péče o tělo a duši
Alešova 152/7 | 400 01 Ústí nad Labem | +420 602 444 665 | jasmina.iv@seznam.cz

Jako naše tělo potřebuje pravidelně relaxovat, tak i mysl potřebuje někdy odpočinek.

Jak podpořit své zdraví , mít plno energie a cítit se dobře?
Zeptej se mě jak.

Jsi rozhodnutý/á vydat se na cestu ke kvalitám a tvého života?
ANO znamená první krok.

Jsme v kontaktu 602 444 665,e-mail: jasmina.iv@seznam.cz

Co nabízím:
 • celostní přístup
 • alternativu, poradenství
 • vědomý dotek

Tvé zdraví, pohoda, dostatek energie je nejvzácnější poklad na světě.

S láskou a úctou
Iveta Jasmína


Péče o tělo a duši
Jasmína
Iveta Jasmína Smith

Kranio-sakrální terapie Kranio-sakrální terapie


Co je kranio-sakrální terapie?

Je to jemná, neinvazivní léčebná metoda, která pomáhá od bolestí a potíží těla i duše. Může pomoci i tam, kde si už klasická medicína neví rady.

V kranio - sakrální terapii, se využívá kranio-sakrálního rytmu, což je pulsace mozkomíšního moku,. CST rytmus je nadřazen dechu i srdečnímu tepu a všem pochodům v těle, mysli i podvědomí. Dá se říci, že CST rytmus je hlavním ukazatelem a korektorem kvality fungování našeho vnitřního počítače řídícímu veškeré procesy. Proto hovořím o autoregulačním systému, jehož korekcí se nastaví samo uzdravující proces. Terapeut pracuje speciálními jemnými doteky na konkrétních místech těla. Pro zkušeného terapeuta je to hračka, pro začínajícího terapeuta je to velmi náročná záležitost na koncentraci, vnímavost a přesnost odhadu.

Nezasvěcenému člověku lze jen velmi obtížně vysvětlit, co terapeut konkrétně provádí a proč, jde o složitý mechanizmus, i když to tak na pohled nevypadá. Klient leží a vnímá jemné doteky na hlavě a na těle (přes oblečení) a může (ale nemusí) mít různé prožitky a vize, neboť se místy čistí staré škodlivé programy z podvědomí. Je to příjemná a bezpečná metoda, které se nemusíte bát, a zároveň jedna z nejúčinnějších na bolesti a potíže, se kterými si už nevíte rady s léky i lékaři i bez nich. Ve vyspělých zemích světa je kranio-sakrální terapie velmi ceněna a bývá součástí klasického zdravotnictví. Tato metoda, zahrnuje v sobě znalost anatomie lebky a nervové soustavy, a ve své komplexnosti i celou řadu znalostí z alternativní i východní medicíny. Kromě toho musí mít terapeut schopnost vnímat dotekem nesmírně jemné změny a pohyby v těle, na jeho povrchu i v energetických obalech.

Je obecně známé, že Kranio-sakrální terapií nelze ublížit ani dítěti. Kontraindikací je pouze čerstvý nedoléčený úraz či operace hlavy, mozku, páteře. Tato metoda není invazní, nemanipuluje s klientem, nedělá nic, co organizmus sám nechce, naslouchá mu a nikdy nejde proti němu. Pomáhá mu nastartovat samoléčebný autoregulační systém, který selhal a uvádí jej komplexně do rovnováhy, nikoli pouze jeho část. Po kranio-sakrální terapii odchází většina klientů, kteří přišli s bolestí, s pocitem, že se znovu narodili. Většinou je však potřeba více sezení, záleží na typu řešeného problému.

Délka jednoho ošetření je 60 - 90 minut, cena 700 až 1.000 Kč. U malých dětí je cena i délka zhruba poloviční.

Kdy Vám může pomoci kranio-sakrální terapie

 • bolesti a potíže nejrůznějšího původu dospělých i dětí
 • téměř veškeré potíže spojené s nervovým systémem – rozepsány níže
 • veškeré potíže psychosomatického původu
 • zklidní, odblokuje traumata uložená v podvědomí a problémy těla i duše s tím související, čímž se odstraní nejen potíže, ale i jejich pravá příčina
 • bolesti kloubů a páteře (např: artróza, skolióza, výhřezy plotének,)
 • bolesti hlavy, migrény, bolesti žaludku, potíže s trávením, atd.
 • dýchací potíže, astma, alergie, záněty (dutin, středního ucha,...)
 • detoxikační účinky
 • PMS, hormonální poruchy, noční pomočování
 • poruchy rovnováhy a koordinace pohybů, závratě, špatná artikulace, křeče, tiky
 • nemoci způsobené utlačením nervů nebo špatným prokrvením některé části mozku včetně následků mozkových příhod (pozor, terapie může být zahájena až po několika měsících po rekonvalescenci z mozkové příhody! – viz kontraindikace)
 • vysoký/nízký krevní tlak
 • problémy s čelistním kloubem, se zuby
 • traumata a posttraumatické syndromy
 • poruchy učení, poruchy koncentrace, hyperaktivita
 • problémy s otěhotněním, impotence
 • v těhotenství příprava na porod, zpracování porodního traumatu
 • podpora léčby závislostí
 • posílení celkové imunity a vitality organizmu
 • psychické i fyzické napětí, stres, chronická únava, nespavost, strachy a úzkosti, emoční labilita, deprese
  Kranio-sakrální terapie má silný relaxační a meditativní efekt a je velmi vhodná jako součást procesu osobního a duchovního růstu a pro pocit pohody a štěstí

Princip kranio-sakrální terapie

Otcem kranio-sakrální terapie je neurochirurg doktor John E. Upledger. Pracuje se s mechanizmy propojujícími „tělo a duši“, jejichž hlavní součástí je nervová soustava a energie, kterou je oživována, tedy elektrická energie organizmu. Klient při terapii leží v pohodlném oblečení, většinou na zádech, na měkkém lehátku. Kranio-sakrální terapie nepracuje násilím, naopak jemně pomáhá organizmu nastartovat jeho vlastní samoléčebný systém.

Vysvětlení je jednoduché na následujícím příkladu:

Když nám někdo něco vnucuje, vyvolává to náš odpor, tudíž si buď nic vnutit nenecháme, nebo necháme, ale jen dočasně, protože nemáme dost energie na odpor a vzdorování. Ve výsledku ale cokoli, co nám bylo vnuceno, tak jako tak natrvalo s vnitřním přesvědčením nepřijmeme. Stejné je to i s naším organizmem. Když nám je však pomáháno do té míry, do jaké si sami určujeme a do jaké pomoc ochotně přijímáme, jde všechno snadněji a něco dokonce bez cizí pomoci nezvládneme vůbec. Takto funguje kraniosakrální terapie. Organizmus do ničeho nenutí, on ví sám nejlépe, co potřebuje ke zdraví a harmonii, terapeut mu jen pomáhá v tom, co sám bez cizí pomoci nezvládne, na co nemá dost síly a co od terapie ochotně přijímá. Vysokou harmonizační a léčebnou účinnost jemné kraniosakrální terapie lze vysvětlit i na těchto příkladech: Malá křehká rostlinka prorazí tvrdou zem, ba i skálu silou tak jemnou, avšak významnou, že si to neumíme představit. Jen si však zkuste silou úderu pěsti prorazit tvrdou zem či skálu…

Laskavostí zpravidla dosáhneme většího a hlavně trvalejšího účinku než silou a donucováním a nemůžeme napáchat škody. Kraniosakrální terapie je metoda velmi laskavá a účinná. Celý svět spěje ke zjemňování všech technik ve všech směrech a rozvoj je čím dál rychlejší, vždyť kdo by si uměl ještě nedávno představit mobilní telefon se všemi jeho funkcemi, možnosti PC a internetu atd. Vše, co nejen skeptikům nedávno připadalo nemožné, je dnes skutečností a jde čím dál rychleji kupředu. Věda využívá poznatků o elektrické energii a neviditelných energetických vlnách a částečkách a ze satelitu je ovlivňován celý svět, tak proč nenaslouchat energii těla, která neustále oživuje nervovou soustavu a nevyužít možnosti naší nervové soustavy a její oživující energie ke zdraví, když jde navíc o prastaré léčebné poznatky, které se dnes čím dál více oprašují a zdokonalují.

Kraniosakrální terapie z odborného medicínského pohledu

Pokud se na věc podíváme z odborného a pragmatického hlediska, pak kranio-sakrální terapii lze zařadit na rozhraní mezi alopatickou osteoterapii (klasická medicína) a psychofyziologickou autoregulaci (alternativní medicína). „Cranium“ je latinsky lebka, „os sacrum“ je kost křížová, odtud tedy název kraniosakrální terapie (neboli Craniosacral Therapy). Kranio-sakrální terapie funguje na principu využití znalosti cirkulace mozkomíšního moku, jinými slovy kranio-sakrálního rytmu, tedy jeho frekvence a kvality, v jakých je mozkomíšní mok vstřebáván cévami „do“ a „z“ prostoru tvrdé pleny mozkové, která tvoří výstelku lebky a páteřního kanálu. V tvrdé pleně mozkové (dura mater) se neustále obměňuje mozkomíšní mok (likvor), v němž volně plave mozek a mícha jako „pulec ve vodě“.

Normální rytmus cirkulace mozkomíšního moku probíhá ve frekvenci 6 až 12 cyklů za minutu, a když to hodně zestručním, lze říci, že „se rozpíná a stahuje“ stejně rychle a se stejnou intenzitou do obou směrů (ven i dovnitř) a díky rezonanci jej lze vnímat všude na těle. Citlivé ruce terapeuta vnímají kranio-sakrální rytmus i přes oblečení a následně mohou ovlivňovat jeho kvalitu i frekvenci v případě, že zjistí nepravidelnost či disharmonii. Je to velmi důležité, protože nerovnováha kranio-sakrálního rytmu může mít na svědomí řadu, dokonce většinu veškerých zdravotních i psychických potíží, které byste si s ní leckdy ani nespojovali a úpravou rytmu se postupně upraví všechny životně důležité pochody v těle.

Jsem tady pro Vás
Jasmína

Jasmína